QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Quy chuẩn kỹ thuật

- Dịch vụ Internet.

- Dịch vụ cố định.

- Dịch vụ di động.

Công bố chất lượng các dịch dụ

- Dịch vụ Internet.

- Dịch vụ cố định.

- Dịch vụ di động.

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng

- Địa chỉ: 186 Đường 30/4 Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

- Số điện thoại: 0276.800126

Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng

- Tải về để xem quy trình.

Các thông tin hỗ trợ khách hàng

- Tư vấn dịch vụ: 0276.800126

- Báo hư dịch vụ: 0276.119

- Đăng ký hòa mạng mới dịch vụ: 1800 1166

Liên kết website