Tin nội bộ

VNPT TÂY NINH TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2017 - 11/05/2017
Ngày 11/05/2017, VNPT Tây Ninh tổ chức khóa tập huấn về công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho toàn thể CBCNV VNPT Tây Ninh, với hơn 200 học viên tham dự.
         

Ngày 11/05/2017, VNPT Tây Ninh tổ chức khóa tập huấn về công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho toàn thể CBCNV VNPT Tây Ninh, với hơn 200 học viên tham dự.

Công tác bảo hộ lao động nhằm bảo vệ và đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động. Mọi đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đều phải có trách nhiệm đảm bảo ATVSLĐ cho bản thân mỗi lao động. Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã cung cấp những quy định của pháp luật về công tác bảo hộ lao động, bảo đảm ATVSLĐ. CBCNV được tập huấn về các biện pháp phòng, ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại cho người lao động trong quá trình làm việc, bảo đảm ATVSLĐ đặc biệt là các biện pháp an toàn lao động khi làm việc trên cao.

Tập huấn an toàn vệ sinh lao động nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, tạo sự hưởng ứng tích cực của người lao động trong công tác ATVSLĐ. Đảm bảo An toàn lao động, Vệ sinh lao động là hạnh phúc của người lao động là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

VNPT Tây Ninh     
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA

Liên kết website