Tin nội bộ

VNPT Tây Ninh và Trung tâm Kinh doanh VNPT-Tây Ninh tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua 135 ngày đêm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2017 và phát triển gói gia đình, văn phòng data - 16/09/2017
Ngày 14/9/2017, các Trung tâm Viễn thông và Phòng Bán hàng trên địa bàn Tây Ninh đã tiến hành ký kết giao ước thi đua 135 ngày đêm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2017 và phát triển gói cước gia đình, văn phòng data.

Nhằm phát huy mạnh mẽ nội lực và tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và hoàn thành kế hoạch phát triển gói cước gia đình, văn phòng data. Ngày 14/9/2017, trước sự chứng kiến của Ban Giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn, các Trung tâm Viễn thông và Phòng Bán hàng trên địa bàn Tây Ninh đã tiến hành ký kết giao ước thi đua 135 ngày đêm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2017 và phát triển gói cước gia đình, văn phòng data.

Với tinh thần quyết tâm cao, tại buổi lễ ký kết giao ước thi đua, 09 Trung tâm Viễn thông và Phòng Bán hàng đã đăng ký thực hiện:

- Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu năm 2017.

- Phấn đấu phát triển 16.000 gói cước gia đình data và 352 gói cước văn phòng data.

- Vận động tập thể, cá nhân tích cực tham gia đợt phát động thi đua đặc biệt 135 ngày đêm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển dịch vụ viễn thông, công nghệ trên địa bàn; Tổ chức “Bán hàng thực địa”; thực hiện khen thưởng kịp thời cho tập thể, cá nhân đạt thành tích cáo trong đợt thi đua.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo kịp thời những vướng mắc về phòng chức năng, Giám đốc VNPT Tây Ninh và Trung tâm Kinh doanh VNPT-Tây Ninh.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Đặng Thanh Khải – Trưởng Đại diện, Giám đốc VNPT Tây Ninh biểu dương tinh thần quyết tâm cao của các Trung tâm Viễn thông - Phòng Bán hàng và hứa sẽ kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích cao trong các phong trào thi đua./.

VNPT Tây Ninh

 

Phòng Nhân sự - Tổng hợp, VNPT Tây Ninh     
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA

Liên kết website