Thứ bảy, Tháng 9 23, 2023

THÔNG BÁO MỜI TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Các thiết bị viễn thông, vật tư, công cụ dụng cụ, hàng hóa hư hỏng, lạc hậu, lạc mốt, không có nhu cầu sử dụng đã thanh lý

Căn cứ quyết định số 2287/QĐ-VNPT-TNH-KTKH ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Giám đốc Viễn thông Tây Ninh về việc phê duyệt Giá khởi điểm tài sản bán đấu giá;

Căn cứ Tờ trình số 2288/TTr-KTKH gày 27 tháng 11 năm 2019 của Phòng Kế toán – Kế hoạch V/v xin phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Giám đốc Viễn thông Tây Ninh phê duyệt.

Thực hiện Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

Viễn thông Tây Ninh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản gồm các nội dung sau đây:

  1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Viễn thông Tây Ninh, địa chỉ: số 01 đường Phạm Công Khiêm, Phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
  2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Cáp viễn thông các loại đã qua sử dụng.

-  Tổng khối lượng: 87.136 mét

- Chất lượng: hư hỏng, không sử dụng được.

  1. Giá khởi điểm của tài sản:

- Giá khởi điểm của tài sản là 6.688.439.000 đồng đồng (giá đã bao gồm 10% VAT).

Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm tám mươi tám ngàn, bốn trăm ba mươi chín ngàn đồng

  1. Các tiêu chí lựa chon tổ chức đấu giá bao gồm:

- Cơ sơ vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá hợp lý;

- Phương án đấu giá khả thi hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức bán đấu giá;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

  1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian: từ 14 giờ 00 ngày 04 tháng 12 năm 2019 đến 11 giờ 30 ngày 06 tháng 12 năm 2019.

- Hồ sơ: 1 bản chính, 1 bản chụp.

  1. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Viễn thông Tây Ninh, địa chỉ: số 01 đường Phạm Công Khiêm, Phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại liên hệ: 0276 3821555 - Phòng KTKH.

VIỄN THÔNG TÂY NINH

Tên cơ quan chủ quản: Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT Group)
Tên đơn vị: Viễn Thông Tây Ninh
Địa chỉ: Số 01 Đường Phạm Công Khiêm, Khu Phố 1, Phường 3, Tp.Tây Ninh
Email: vienthong.tnh@vnpt.vn
Điện thoại cơ quan: 0276.3822432
Điện thoại CSKH: 18001166