Ứng dụng nội bộ

Điều hành chất lượng VNPT Tây Ninh
Ứng dụng điều hành và quản lý chất lượng nội bộ của VNPT Tây Ninh

 

TNH-Quản lý điều hành sản xuất kinh doanh
Ứng dụng phục vụ cho việc điều hành sản xuất kinh doanh của VNPT Tây Ninh

VNPT-Cab
Ứng dụng hỗ trợ tác nghiệp dành riêng cho nhân viên và đối tác của VNPT.

E-Office
Ứng dụng quản lý công việc nội bộ cho từng cá nhân trong tập đoàn.

VNPT-xTest
Ứng dụng, kiểm tra xử lý chất lượng đường truyền,kiểm tra chéo, chăm sóc khách hàng...

LƯU Ý

Với các thiết bị IPHONE, IPAD sau khi cài đặt xong, vui lòng thực hiện bước xác thực như sau

  • Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Quản lý thiết bị
  • Nhấn VIETNAM POTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP
  • Nhấn Tin cậy "VIETNAM POTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP”
  • Nhấn Tin cây để hoàn tất việc xác minh ứng dụng

VIỄN THÔNG TÂY NINH

Tên cơ quan chủ quản: Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT Group)
Tên đơn vị: Viễn Thông Tây Ninh
Địa chỉ: Số 01 Đường Phạm Công Khiêm, Khu Phố 1, Phường 3, Tp.Tây Ninh
Email: vienthong.tnh@vnpt.vn
Điện thoại cơ quan: 0276.3822432
Điện thoại CSKH: 18001166