Thứ sáu, Tháng 10 22, 2021

Ứng dụng Địa chính

TNH-iLIS 2
Ứng dụng tra cứu thông tin địa chính của Tây Ninh

LƯU Ý VỚI ỨNG DỤNG VNPT-iLIS

Với các thiết bị IPHONE, IPAD sau khi cài đặt xong, vui lòng thực hiện bước xác thực như sau

 • Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Quản lý thiết bị
 • Nhấn VIETNAM POTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP
 • Nhấn Tin cậy "VIETNAM POTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP”
 • Nhấn Tin cây để hoàn tất việc xác minh ứng dụng

Tiện ích cho khách hàng

TNH-iCart
Ứng dụng đăng ký các dịch vụ của VNPT Vinaphone Tây Ninh

Ứng dụng trong lĩnh vực Y Tế

TNH-Yba Manager
Ứng dụng tra cứu thông tin dành cho cán bộ tại bệnh viện

TNH-Y Bạ Điện Tử
Tra cứu y bạ điện tử cho mọi người

TNH-Đặt lịch khám chữa bệnh
Đặt lịch khám chữa bệnh tự động tại các bệnh viện

LƯU Ý

Với các thiết bị IPHONE, IPAD sau khi cài đặt xong, vui lòng thực hiện bước xác thực như sau

 • Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Quản lý thiết bị
 • Nhấn VIETNAM POTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP
 • Nhấn Tin cậy "VIETNAM POTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP”
 • Nhấn Tin cây để hoàn tất việc xác minh ứng dụng

Ứng dụng Camera

VNPT-HIKCam Mobile
Ứng dụng Camera công cộng của VNPT

LƯU Ý

Với các thiết bị IPHONE, IPAD sau khi cài đặt xong, vui lòng thực hiện bước xác thực như sau

 • Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Quản lý thiết bị
 • Nhấn VNPT-FUJITSU
 • Nhấn Tin cậy "VNPT-FUJITSU
 • Nhấn Tin cây để hoàn tất việc xác minh ứng dụng

Ứng dụng Văn phòng

E-Office
Ứng dụng quản lý công việc.

VNPT-iOffice 4.0
Ứng dụng văn phòng VNPT-iOffice 4.0

LƯU Ý VỚI ỨNG DỤNG E-OFFICE

Với các thiết bị IPHONE, IPAD sau khi cài đặt xong, vui lòng thực hiện bước xác thực như sau

 • Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Quản lý thiết bị
 • Nhấn VIETNAM POTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP
 • Nhấn Tin cậy "VIETNAM POTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP”
 • Nhấn Tin cây để hoàn tất việc xác minh ứng dụng

VIỄN THÔNG TÂY NINH

Tên cơ quan chủ quản: Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT Group)
Tên đơn vị: Viễn Thông Tây Ninh
Địa chỉ: Số 01 Đường Phạm Công Khiêm, Khu Phố 1, Phường 3, Tp.Tây Ninh
Email: vienthong.tnh@vnpt.vn
Điện thoại cơ quan: 0276.3822432
Điện thoại CSKH: 18001166