Ứng dụng Phổ biến

TNH-iLIS 2
Ứng dụng tra cứu thông tin địa chính của Tây Ninh

Hỗ trợ đầu tư Tây Ninh
Ứng dụng tra cứu thông tin hỗ trợ đầu tư tỉnh Tây Ninh

LƯU Ý VỚI ỨNG DỤNG VNPT-iLIS

Với các thiết bị IPHONE, IPAD sau khi cài đặt xong, vui lòng thực hiện bước xác thực như sau

 • Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Quản lý thiết bị
 • Nhấn VIETNAM POTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP
 • Nhấn Tin cậy "VIETNAM POTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP”
 • Nhấn Tin cây để hoàn tất việc xác minh ứng dụng

Tiện ích cho khách hàng

TNH-iCart
Ứng dụng đăng ký các dịch vụ của VNPT Vinaphone Tây Ninh

TNH-iGAS
Ứng dụng bán hàng xăng dầu

Ứng dụng trong lĩnh vực Y Tế

TNH-Yba Manager
Ứng dụng tra cứu thông tin dành cho cán bộ tại bệnh viện

TNH-Y Bạ Điện Tử
Tra cứu y bạ điện tử cho mọi người

TNH-Đặt lịch khám chữa bệnh
Đặt lịch khám chữa bệnh tự động tại các bệnh viện

LƯU Ý

Với các thiết bị IPHONE, IPAD sau khi cài đặt xong, vui lòng thực hiện bước xác thực như sau

 • Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Quản lý thiết bị
 • Nhấn VIETNAM POTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP
 • Nhấn Tin cậy "VIETNAM POTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP”
 • Nhấn Tin cây để hoàn tất việc xác minh ứng dụng

Ứng dụng Camera

VNPT-HIKCam Mobile
Ứng dụng Camera công cộng của VNPT

LƯU Ý

Với các thiết bị IPHONE, IPAD sau khi cài đặt xong, vui lòng thực hiện bước xác thực như sau

 • Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Quản lý thiết bị
 • Nhấn VNPT-FUJITSU
 • Nhấn Tin cậy "VNPT-FUJITSU
 • Nhấn Tin cây để hoàn tất việc xác minh ứng dụng

Ứng dụng Văn phòng

E-Office
Ứng dụng quản lý công việc.

VNPT-iOffice 4.0
Ứng dụng văn phòng VNPT-iOffice 4.0

LƯU Ý VỚI ỨNG DỤNG E-OFFICE

Với các thiết bị IPHONE, IPAD sau khi cài đặt xong, vui lòng thực hiện bước xác thực như sau

 • Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Quản lý thiết bị
 • Nhấn VIETNAM POTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP
 • Nhấn Tin cậy "VIETNAM POTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP”
 • Nhấn Tin cây để hoàn tất việc xác minh ứng dụng

VIỄN THÔNG TÂY NINH

Tên cơ quan chủ quản: Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT Group)
Tên đơn vị: Viễn Thông Tây Ninh
Địa chỉ: Số 01 Đường Phạm Công Khiêm, Khu Phố 1, Phường 3, Tp.Tây Ninh
Email: vienthong.tnh@vnpt.vn
Điện thoại cơ quan: 0276.3822432
Điện thoại CSKH: 18001166